agileを一行で説明する

TOP > Ile gumisi?w zmie?ci si? w pude?ku, czyli szacowanie i planowanie w Agile【電子書籍】[ Krystian Kaczor ]

Ile gumisi?w zmie?ci si? w pude?ku, czyli szacowanie i planowanie w Agile【電子書籍】[ Krystian Kaczor ]

<p>Planuj?c projekt informatyczny najwa?niejszym pytaniem jest ?co i na kiedy jeste?my w stanie dostarczy?”. W tym celu musimy jasno okre?li? czas potrzebny na wykonanie wszystkich zada? wchodz?cych w zakres danego projektu. Te niezwykle wa?ne aspekty w przyjazny i przejrzysty spos?b wyja?nia Krystian Kaczor - jeden z najlepszych specjalist?w od zwinnego zarz?dzania w Polsce.</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。

※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。

※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。

※このページからは注文できません。

楽天で購入547円(税込み)